VEELGESTELDEVRAGEN


Mijn Bioserie-product is vies geworden, Wat kan ik doen om het schoon te maken en ervoor te zorgen dat het er weer als nieuw uitziet?

We hopen dat deze product een favoriet wordt en uiteindelijk, wanneer uw kleintje hem niet meer nodig heeft, zal worden doorgegeven aan een ander kindje. Daarom willen we graag deze instructies met u delen zodat de product goed schoon gemaakt kan worden!

Ster Bijtring

Het beste: met de hand wassen met warm water. Als u het nodig vindt, gebruik dan een beetje zeep.

Indien u wenst om de product schoon te maken in de vaatwasser: Gelieve het product te plaatsen in het bovenste rek. Dit product is getest als ‘veilig voor wassen’ bij maximaal 65 graden Celsius (149 graden Fahrenheit). Ons advies is om het te wassen op 50 graden Celsius (122 graden Fahrenheit) als veelvuldig wassen in de vaatwasser de voorkeur heeft.

Bal Rammelaar

Het beste: met de hand wassen met warm water. Als u het nodig vindt, gebruik dan een beetje zeep.

Indien u wenst om de product schoon te maken in de vaatwasser: Gelieve het product te plaatsen in het bovenste rek. Dit product is getest als ‘veilig voor wassen’ bij maximaal 50 graden Celsius (122 graden Fahrenheit). Ons advies is om het te wassen op 45 graden Celsius (113 graden Fahrenheit).

Ronde Rammelaar

Het beste: met de hand wassen met warm water. Als u het nodig vindt, gebruik dan een beetje zeep.

Indien u wenst om de product schoon te maken in de vaatwasser: Gelieve het product te plaatsen in het bovenste rek. Dit product is getest als ‘veilig voor wassen’ bij maximaal 50 graden Celsius (122 graden Fahrenheit). Ons advies is om het te wassen op 45 graden Celsius (113 graden Fahrenheit).

2-in-1 Stapeltoren

Het beste: met de hand wassen met warm water. Als u het nodig vindt, gebruik dan een beetje zeep.

Indien u wenst om de stapelringen schoon te maken in de vaatwasser: Gelieve het product te plaatsen in het bovenste rek. Dit product is getest als ‘veilig voor wassen’ bij maximaal 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit). NOOIT wassen op een hogere temperatuur dan 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit) omdat dit kan leiden tot het vervormen van onderdelen. We adviseren dan ook de stapelaar alleen in uitzonderlijke gevallen op deze wijze schoon te maken.

Vormen- en stapeldoos

Het beste: met de hand wassen met warm water. Als u het nodig vindt, gebruik dan een beetje zeep.

Indien u wenst om de vormendoos schoon te maken in de vaatwasser: Gelieve het product te plaatsen in het bovenste rek. Dit product is getest als ‘veilig voor wassen’ bij maximaal 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit). NOOIT wassen op een hogere temperatuur dan 40 graden Celsius (104 graden Fahrenheit) omdat dit kan leiden tot het vervormen van onderdelen. We adviseren dan ook de stapelaar alleen in uitzonderlijke gevallen op deze wijze schoon te maken.

Verkleuring kan optreden als de product vaak of bij te hoge temperaturen wordt gewassen. Dit is een normaal verschijnsel, er zullen geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Waar zijn Bioserie-speelgoed en -babyartikelen uit vervaardigd?

Bioserie bioplastic speelgoed en babyartikelen bestaan uit een unieke mix van milieuvriendelijke stoffen afkomstig uit jaarlijks hernieuwbare planten en natuurlijke bronnen. Onze producten zijn gemaakt van Ingeo™-biopolymeer onder licentie van NatureWorks LLC, een belangrijke partner in de ontwikkeling van ons materiaal. Ingeo™ wordt geproduceerd in de Verenigde Staten en wordt verkregen uit plantaardige suikers.

Wat betekent "door de USDA gecertificeerd als 100% hernieuwbaar"?

Een hernieuwbaar product is een commercieel of industrieel product dat geheel of grotendeels bestaat uit biologische producten of hernieuwbare lokale land- of bosbouwproducten. Bioserie neemt deel aan het BioPreferred™-programma van de USDA, het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Een onderdeel van dit programma is het USDA Certified Biobased-productetiketteringsprogramma. Op een USDA Certified Biobased-productetiket staat altijd vermeld voor hoeveel procent een product bestaat uit hernieuwbare componenten. Om dit etiket te krijgen of gecertificeerd te worden, moet de ASTM 6866-test (American Society for Testing and Materials) worden gedaan. Deze test meet de hoeveelheid fossiele koolstof in het specifieke product. De Bioserie-producten zijn door de USDA gecertificeerd als 100% hernieuwbaar. Dat wil zeggen dat uit de resultaten van de ASTM 6866-test is gebleken dat de producten 0% fossiele koolstof (olie of kool) bevatten. Het is dus bewezen dat onze producten volledig vrij zijn van chemicaliën op oliebasis en dat ze voor 100% bestaan uit biologische, natuurlijke materialen.

Is Bioserie-speelgoed beter voor de gezondheid van uw baby?

Het is bekend dat de BPA, PVC, ftalaten, styreen en zware metalen die in plastics op oliebasis zitten, schadelijk zijn voor de gezondheid. Allerlei plastic voorwerpen die we elke dag gebruiken, waaronder speelgoed, zijn geheel of gedeeltelijk gemaakt van deze materialen. Van sommige van deze stoffen is bekend dat ze de hormoonhuishouding kunnen verstoren, met vruchtbaarheidsproblemen en aangeboren afwijkingen als gevolg. Daarnaast zijn sommige van deze stoffen zeer kankerverwekkend en staan sommige stoffen bekend als neurotoxinen, die ook schadelijk zijn voor de gezondheid. In sommige gevallen worden er zelfs giftige zware metalen zoals lood aangetroffen in de verf of afwerkingslaag van houten en plastic speelgoed.

Bioserie-speelgoed bevat geen enkele chemicaliën op olie-basis omdat wij gebruikmaken van plantaardige grondstoffen in plaats van grondstoffen op oliebasis. Ook voegen wij geen chemicaliën op oliebasis toe tijdens het productieproces om de werking of kleur van onze producten te “verbeteren”. Dit is niet nodig omdat wij onze eigen productietechnologie hebben ontwikkeld om aan onze hoge standaarden te voldoen. Zelfs onze kleurstoffen zijn speciaal ontwikkeld voor biopolymeren. Ze zijn afkomstig uit duurzame grondstoffen.

Daarnaast gaan we er niet zonder meer van uit dat onze producten geen giftige chemicaliën op oliebasis bevatten. Onze producten worden door gerenommeerde externe partijen getest en gecertificeerd als vrij van chemicaliën op oliebasis.

Waarom heeft Bioserie bioplastic speelgoed minder impact op het milieu dan het meeste reguliere plastic speelgoed?

Bioserie-speelgoed en -babyartikelen zijn van uitstekende kwaliteit en zijn veel minder schadelijk voor het milieu dan (het meeste) regulier plastic speelgoed.

Significant kleinere ecologische voetafdruk:

Al het reguliere plastic speelgoed dat u gebruikt, is gefabriceerd uit petrochemicaliën (olie en/of aardgas). Traditioneel plastic speelgoed wordt gemaakt uit grondstoffen die steeds schaarser worden. Tijdens het productieproces wordt twee tot zeven keer het gewicht van het speelgoed aan broeikasgassen uitgestoten (iets wat veel mensen niet weten over al dat plastic dat we in ons dagelijks leven gebruiken). Bioserie-producten zijn gemaakt van planten, niet van olie. Hierdoor worden in de gehele productieketen aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij conventioneel plastic materiaal.

Vergelijkingsstudies uitgevoerd door onafhankelijke partijen bewijzen dat onze belangrijkste grondstof, Ingeo biopolymeer geproduceerd door NatureWorks een aanzienlijke CO2-besparing heeft. Kijkende naar de dag van vandaag, zorgt het produceren van Ingeo ongeveer voor ca. 80% minder broeikasgassen en gebruikt ongeveer 60% minder niet-hernieuwbare energie (NREU) dan de traditionele olie gebaseerde polymeren, zoals polystyreen: http://www.natureworksllc.com/The-Ingeo-Journey/Eco-Profile-and-LCA

Jaarlijks hernieuwbare hulpbronnen:

Een ander belangrijk milieuvoordeel van Bioserie-speelgoed en -babyartikelen is het efficiente gebruik van jaarlijks hernieuwbare plantaardige grondstoffen. Dit feit helpt ons tevens uit te blinken in milieubewustzijn en verantwoordelijkheid nemen.

Wat zijn de ‘levenseinde’-opties voor Bioserie speelgoed?

Hergebruik

Ons beste advies is om uw Bioserie speelgoed of gebruiksvoorwerp te geven aan kinderen om u heen of aan een goed doel. Er zijn namelijk altijd wel ergens kinderen die het speelgoed goed kunnen gebruiken.

Weggooien

Als om wat voor reden dan ook, uw Bioserie product moesten worden weggegooid, iets wat we natuurlijk absoluut niet willen, dan moet je weten dat het Bioserie-speelgoed via alle bestaande afvalverwerkingssystemen verwerkt kan worden. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende verwerkingsprocessen, zowel wereldwijd als lokaal. Er zijn dus allerlei mogelijkheden, maar helaas is het nog altijd zo dat het afval overal ter wereld in de meeste steden en gemeenten naar een stortplaats wordt gebracht. Bioserie vindt dit een onacceptabele verspilling van kostbare grondstoffen. Daarom zetten wij ons ervoor in om aantrekkelijke producten te produceren die een beter lot te wachten staat dan de stortplaats wanneer het eind van de levensduur bereikt is.

Verbranding

Bioserie speelgoed kan worden verbrand met energieterugwinning (verkrijgen van hernieuwbare energie vanwege hernieuwbare bronnen voor de productie).

Recycling

In tegenstelling tot conventioneel plastic op oliebasis kunnen Bioserie bioplastic artikelen eenvoudig en goedkoop gerecycled worden, omdat het materiaal waaruit het gemaakt is eindeloos verwerkt kan worden tot een nieuw bioplastic product. Echter deze optie blijkt in de praktijk nog steeds zeer beperkt in, aangezien de meeste recyclingfaciliteiten wereldwijd zijn nog steeds niet uitgerust om goed met PLA (onze hoofdgrondstof) om te gaan. Wij geloven dat het slechts een kwestie van tijd is totdat onze producten ook gerecylced kunnen worden.

Composteren

Bioserie bioplastic producten zijn gemaakt van Ingeo™, een materiaal dat industrieel composteerbaar is. Wat betekent dat precies? Simpel gezegd betekent dit dat er gebruik wordt gemaakt van industriële composteerders, waarin temperatuur, vochtigheid en rotatie zorgvuldig geregeld zijn. Hoewel dit een spannend vooruitzicht is, beseffen we ook dat we misschien een beetje vooruitlopen. Deze afvalverwerkingsoptie staat wereldwijd nog in de kinderschoenen, daar het een gescheiden inzameling en recycling stromen vereist voor producten als de onze; gemaakt van PLA (polymelkzuur).

Wij geloven dat het beter is om dit soort veranderingen stap voor stap te stimuleren, en daarom produceren wij Bioserie-artikelen uit materiaal dat aanzienlijk meer verantwoord is. Ingewikkeld? Ja, het is allemaal best ingewikkeld en we waarderen het enorm dat u de tijd neemt om dit door te lezen. Wij van Bioserie zijn erg enthousiast over de weg die we zijn ingeslagen en we hopen dat u samen met ons wilt werken aan een schoner en beter milieu.